De ECOintention-methode

Onze aanpak is gebaseerd op de ECOintention-methode. Deze methode wordt al 25 jaar succesvol toegepast om mensen in hun kracht te zetten en organisaties beter te laten presteren. Door kennis uit oude beschavingen te combineren met de wetenschappelijke principes van de kwantummechanica creëren wij een ‘flow’ van gezonde, vitale energie op alle niveaus binnen jouw onderneming. Stagnerende energie wordt geharmoniseerd en blokkades worden opgeheven waardoor stress verdwijnt en doelen makkelijker worden gerealiseerd. Je zult merken dat jouw collega’s meer plezier krijgen in hun werk. En dat oplossingen zich steeds vaker als ‘vanzelf’ aandienen. Gezonde energie is essentieel voor de vooruitgang van jouw organisatie.

Onze aanpak stap voor stap

Make Energy Work bewerkstelligt een positieve en duurzame verandering waar jouw organisatie jarenlang profijt van heeft. Het energetische verandertraject dat wij samen met je zullen doorlopen, ziet er als volgt uit:

Elke goede samenwerking begint met een intakegesprek. Daarin vragen wij je onder meer naar de doelstellingen die je op korte en lange termijn wilt realiseren. Op basis daarvan kunnen wij specifieke nuances leggen in de energetische ontwikkeling van jouw organisatie.

De startscan meet de energetische waarden in jouw onderneming en markeert het nulpunt van het verandertraject dat wij gaan doorlopen. Aan de hand van 5 schalen en 60 verschillende energetische waarden bepalen wij welke nuances wij moeten leggen om de energetische streefwaarden te bereiken, zodat je jouw doelstellingen kunt verwezenlijken.

De energetische waarden van jouw bedrijf worden op 3 niveaus gemeten, die allemaal met elkaar in verbinding staan en met elkaar in balans moeten zijn:

  • Conceptniveau (directie, management, visie, inspiratie, beleid, sturing en planning);
  • Realisatieniveau (collega’s en afdelingen, producten en diensten, omzet en cashflow, gebouwen en terreinen);
  • Communicatie- of middenniveau (verbindt het concept- en realisatieniveau; imago, interne communicatie met collega’s, externe communicatie met klanten, leveranciers en stakeholders)

In deze fase beginnen wij met het bewerken van de energie in jouw organisatie. Wij maken elke dag contact met het energieveld van jouw organisatie om de energetische waarden positief te beïnvloeden, totdat de energetische streefwaarden zijn bereikt. Dat stellen wij vast aan de hand van uitgebreide metingen die elke 10 dagen plaatsvinden. Alle energetische waarden worden in kaart gebracht in de vorm van grafieken, die wij koppelen aan de dagelijkse gang van zaken in jouw onderneming. Op die manier kun je de gerealiseerde vorderingen en het effect daarvan op jouw organisatie, nauwgezet volgen.Dankzij de wetenschappelijke principes van de kwantummechanica kan de harmonisatiefase grotendeels op afstand plaatsvinden. Elke 6 tot 8 weken komen wij bij je langs voor een voortgangsgesprek en een meting ter plaatse om de energetische veranderingen in jouw organisatie van dichtbij te kunnen beoordelen.

In deze fase worden de energetische streefwaarden bereikt. Stagnerende, oude energie is geharmoniseerd en storende communicatiefrequenties van buitenaf, zoals bijvoorbeeld zendmasten, zijn geneutraliseerd. De 3 niveaus (concept-, realisatie- en communicatieniveau) zijn in balans en versterken elkaar. Je zult merken dat de rust terugkeert in jouw organisatie en dat jouw collega’s meer werkplezier ervaren.

In de afrondende fase is jouw bedrijf energetisch geharmoniseerd. De nieuwe, gezonde energie is stevig verankerd in het fundament van jouw organisatie. Jouw collega’s staan in hun kracht, presteren beter en jouw doelen worden gerealiseerd. Wij verrichten om de 4 weken een meting om te controleren of de energetische waarden op peil blijven.

“Als je het universum wilt begrijpen, moet je denken in energie, trillingen en frequenties”

Nikola Tesla

Jouw rol in het traject

Gedurende het traject maken wij je vertrouwd met de grondbeginselen van energiemanagement, zodat je sturing kunt geven aan de gezonde energie binnen jouw onderneming. Dat kost je maar 5 minuten per dag. Wij helpen je op weg, reiken je de juiste instrumenten aan en coachen je op de momenten dat je dat nodig hebt.

De voordelen van ons energetische verandertraject

Het woord ‘verandertraject’ wordt meestal gebruikt voor trajecten die ingrijpen in de bedrijfsvoering. Make Energy Work doet dat niet. Jouw onderneming hoeft geen moment offline. En jouw productie- en dienstverleningsprocessen hoeven niet te worden onderbroken. Sterker nog, onze aanpak voltrekt zich grotendeels buiten het gezichtsveld van jouw collega’s. Dat komt doordat wij slechts een beperkt aantal stakeholders bij het proces hoeven te betrekken. Denk aan de directie of (enkele leden van) het dagelijks managementteam. Dit betekent ook dat jouw collega’s niet hoeven deel te nemen aan lange, uitputtende cursusdagen. Met een klein groepje stakeholders zijn wij in staat om diepe en voelbare veranderingen te bewerkstelligen die de gehele organisatie beter laten presteren. Jouw organisatie heeft daar jarenlang profijt van.